Jsme neortodoxní parta profesionálů, kteří jsou zapálení pro své řemeslo. Nezáleží nám na tom, zda spolupracujeme s jednotlivcem nebo korporací. Pracujeme agilně a bez zbytečné byrokracie. Pro sebe a své klienty tvoříme, dodáváme a provozujeme inteligentní digitální řešení business-critical problémů, která jednoduše fungují.

 • Backend
  vyladěný frontend
  aplikace a weby

  Každý programovací jazyk je natolik silný, jako jeho návazný ekosystém a framework, který společně tvoří. Pro každý projekt proto pečlivě vybíráme kombinaci vhodných technologií, která v rámci zvoleného use-case přináší velkou přidanou hodnotu nepřipouští mnoho kompormisů.

 • Mobile-first
  nativní a hybrid
  PWA a AMP aplikace

  Dlouhodobě propagujeme mobile-first kulturu a přístup. Žijeme v době, kdy už se neptáme, zda uživatel mobilní zařízení vlastní, ale spíše, kolik jich má. Navrhujeme výkonné aplikace, které poběží všude, kde to dává smysl.

 • Datový management
  Strojové účení
  Výkonné systémy

  Na datech nám velmi záleží a jsou naší specialitou. Extenzivně se zabýváme jejich efektivním dolováním, transformací, ukládáním, analýzou a distribucí. Vytváříme modely a flow pro machine learning. Tvoříme spolehlivé a škálovatelné distribuované systémy s vysokou dostupností.

 • Agilní vývoj
  CI a CD pipelines
  Kontejnerizace

  Kontejnerizace nám umožňuje efektivní vývoj, testování a nasazování všech částí systému. Naplno využíváme principy DevOps a nástoje pro Continuous Integration (CI) a Continuous Delivery (CD). Každý commit vyvolá posloupnost atomických operací, díky kterým se můžeme naplno soustředit na vývoj. Při vývoji se inspirujeme v agilním manifestu.

This might work

Máte projekt?

Pojďme jej probrat!